KOSHIRO EBATA

GARTER 2013

credit

Model: Shohei Yamashita
Stylist: Kyoko Fushimi
Hair-Make up: Noboru Tomizawa
Photographer: Sayaka Maruyama